Visie

De positie van HR staat in veel organisaties flink onder druk. De kritieken zijn onder meer: onzichtbaar, niet proactief, onvoldoende kennis van de business, te veel toolkits etc.

Tegelijkertijd is het onbenut potentieel van medewerkers schrikbarend. Medewerkers zelf (!) verwachten prestatieverbeteringen van 30% tot 100% te kunnen realiseren. Wat zal de tevredenheid van de klanten toenemen!

Er zijn dus volop (ontwikkel)kansen voor organisaties en medewerkers. Zolang managers zich hier onvoldoende mee bezighouden, zie ik volop kansen voor HR om hiermee haar toegevoegde waarde te laten zien. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Het betekent wel dat HR de verbinding met de business, de organisatiedoelstellingen dus, moet leggen. Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende sparringssessie.